Fra A til Z

Adgang til fælles tagterrasse på Verbena Hus Karreen

Sker via opgangen Paradisæblevej 20 – trappe og elevator

Cykelparkering

Gårdrummet friholdes for cykelparkering – så man i stedet har fokus på det fælles væksthus opholdsarealer, legepladsen og dyrkningsbedene. Derfor sker al cykelparkering i kælderen – dog etableres enkelte cykelstativer som er forbeholdt gæster.

Daginstitutioner:

Æblekassen – integreret daginstitution – beliggende ved Grønttorvsparken (Paradisæblevej 39) – åbnet i september 2019.

Mosteriet – kommende daginstitution – færdig foråret 2021

Depot/kælderrum

Alle lejligheder har aflåst depotrum i opvarmet kælder (min. 3 m2)

Ejerforeningen Verbena Hus

Som køber er du medlem af Ejerforeningen Verbena Hus, der varetager alle fælles anliggender for ejerne af ejerlejligheder i ejendommen.

Forbrugsmåler

Forbrugsafgifter afregnes individuelt. Vand- og fjernvarme måler er placeret i boligen. El måler er placeret i fordelingsgangen på hver etage.

Fællesfaciliteter

  • Fælles tagterrasse på karréens 6. sal med hyggeligt væksthus
  • Fælles gårdrum med væksthus og dyrkningsbede
  • Cykelparkering og depotrum i opvarmet kælder
  • Elevator – fra kælder til kvist
  • Dørtelefoner med kamera
  • Bil parkering under ejendommen – se afsnit om parkering
  • Legeplads i gården

Fælleslokaler

Er beliggende i bunden af tårnet – Ingrid Marievej 66 st. og Jernæblevej 2 st.

De driftes af Grundejerforeningen Grønttorvet og alle beboere på Grønttorvet kan benytte disse lokaler.

Fællesudgifter

Opkræves af Ejerforeningen Verbena Hus og dækker bl.a. drift og vedligeholdelse af ejendommen og udearealer, administration samt medlemskab af Grundejerforeningen Grønttorvet og sprinklerlauget.

Grundejerforeningen Grønttorvet

Alle ejendomme på Grønttorvet er medlemmer af Grundejerforeningen Grønttorvet gennem deres ejerforeninger. Grundejerforeningen står bl.a. for drift og vedligeholdelse af fællesarealer herunder Grønttorvs parken, veje, forsyningsledninger, snerydning og fælles lokaler.

Husdyr

Det er tilladt at holde mindre husdyr – hund/kat, såfremt de er vant til at omgås mennesker og vant til at bo i lejlighed.

Husorden

Ligger i dokument-mappen under Verbena Hus

Indflytning

  1. februar 2021

Indkøb

Lidl – Torveporten 8

Parkering

I kælderen under Verbena Hus er der mulighed for:

*At købe en ordinær parkeringsplads Kr. 175.000
*At købe en parkeringsplads med el-ladestation Kr. 200.000

*månedlig drift forventelig kr. 200 pr. måned

I øvrigt henvises til skilte i terræn og afsnittet om parkering. I parkeringskælderen under Grønttorvsparken er det muligt at leje en parkeringsplads til kr. 900 pr. måned.

GÆSTEPARKERING: kan ske i parkeringskælderen under Grønttorvsparken mod betaling

Internet/TV

Boligen er forberedt til tv, internet. Signal ved indflytning. Ejer bestemmer inden indflytning tv-pakke og internet hastighed. Leverandør: Fibia.

Leverandører

El: Ørsted

Fjernvarme: HoFor

Miljøstation

Vi sorterer affald jf. gældende regler fra Københavns Kommune. Bl.a. bio, papir, pap, plast, metal og glas. Der findes i tårnet på hver etage et affaldsindkast til restaffald.

Offentlig transport

Der er ca. 800 meter til Vigerslev Allé St. og ca. 700 meter til Ny Ellebjerg St. – som er et trafikalt knudepunkt med tog og -S-togs forbindelser og fra 2024 også en metrolinje.

Skole

Skoledistrikt er Lykkebo Skolen. Københavns Kommune opfører en ny skole på det grønne areal Torveporten/Gl. Køge Landevej i 2026.

Solceller

Placeret på tagfladen på Karréen ved Ingrid Marievej

Sprinklerlaug

Alle lejligheder i tårnet er sprinklet. Ejerforeningen Verbena Hus er medlem af sprinklerlauget.

Underskrift

Alle købsaftaler underskrives elektronisk ved hjælp af NemId.

Væksthus- og havelaug

Der stilles en konsulent til rådighed med ”kom godt i gang” . Dette sker, når alle er flyttet ind i Verbena Hus, og vækst sæsonen er i gang.