Nu kommer der endelig nye andelsboliger i København

Blandt de 2.000 nye boliger, som FB gruppen er ved at opføre på det gamle grønttorv i Valby, er en række nybyggede andelsboliger. De er de første af slagsen, der opføres i København i et helt årti. I weekenden præsenteres de nybyggede andelsboliger for første gang på messen ”Fremtidens Andelsbolig”, som afholdes i Øksnehallen Grønttorvet […]

VIP Åbent Hus for Hortensia Hus

Den 19. marts lagde 150 familier og interesserede vejen forbi Grønttorvet i anledning af VIP Åbent Hus for Hortensia Hus, hvor de havde mulighed for at se nærmere på og komme i betragtning til en af de 133 lejelejligheder, der er klar til indflytning fra den 1. juli 2017.

Glæden var stor hos de fremmødte, der bl.a. var begejstret for kvaliteten af lejlighederne, som af flere blev beskrevet som en hel anden end hvad der ses andre steder.

 

Der er ingen ventelister til Hortensia Hus. Men for at komme i betragtning til lejlighederne, skal man møde personligt op ved vores Åbent Hus arrangementer, som afholdes næste gang den 26. marts 2017.

Vil du inviteres til VIP Åbent Hus for de kommende ejer-, andel- og lejeboliger, der opføres på Grønttorvet? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev – så får du information og invitationer som de første.

Spiselig park skal binde fortid og fremtid sammen på Grønttorvet

Vinderen af FB Gruppens parallelopdrag om den nye park på Grønttorvet i Valby er fundet. Vinderforslaget fra 1:1 Landskab binder med tre greb områdets historiske fortid som Grønttorv sammen med fremtidsvisionen om en grøn og levende bydel.

På det gamle Grønttorv i Valby spirer en ny bydel frem, som skal bindes sammen af en 23.000 m2 stor park. Gennem de seneste tre måneder har fire landskabsarkitektfirmaer i et parallelopdrag udarbejdet hver sit forslag til udformningen af det grønne område, der skal danne hjertet i den nye bydel. Onsdag formiddag blev vinderforslaget fra landskabsarkitekterne1:1 Landskab offentliggjort ved et pressemøde på Grønttorvet, hvor et enigt og imponeret bedømmelsesudvalg kunne præsentere forslaget og kommentere visionerne og tankerne bag oplægget.

Københavns første spiselige park
Vinderforslaget ”Spis din park” fra 1:1 Landskab blev kåret af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra bygherren FB Gruppen A/S, investoren PKA, Valby Lokaludvalg og en fagdommer.

I begrundelsen for valget har bedømmelsesudvalget lagt vægt på, at vinderforslaget formår at integrere områdets historie med en tydelig fremtidsvision. Der er i 1:1 Landskabs vinderforslag lagt vægt på valg af træer og beplantning med spiselige frugter, nødder og bær, og på en lang blomstrings- og høstperiode. Desuden bevares en del af den eksisterende konstruktion fra den gamle torvehal som et historisk element, så områdets historiske rødder som markedsplads for frugt og grønt også vil kunne mærkes i fremtidens bydel.
– Grønttorvet får med dette forslag en ny park, som ikke kendes fra andre steder i landet. En park hvor stedets historie har inspireret til en ny tydelig identitet med beboernes og lokalområdets hverdagsliv i centrum, sagde adm. direktør i FB Gruppen A/S, Hans-Bo Hyldig, der også har været formand for bedømmelsesudvalget.


Plantage, Plæne og Promenade
I vinderforslaget har 1:1 Landskab arbejdet med tre strategiske greb: Plantagen, Plænen og Promenaden. Plantagen vil blive beplantet med træer med spiselige frugter til fri benyttelse for områdets beboere og besøgende. Plænen vil være parkens grønne åbne græsflade og tilbyder muligheder for et rekreativt liv med plads til både større aktiviteter og til ro og afslapning. Promenaden er et solrigt urbant strøg, der forbinder park og omkringliggende pladser.

Landskabsarkitekterne motiverer deres forslag med at ville skabe en park, der både kan rumme funktionalitet og samtidig appellere til sanserne.
– Sanseindtrykkene er vigtige for livskvaliteten både hos børn og voksne. Når man skal i daginstitutionen om morgenen. Når man i weekenden skal sidde og slappe af med en god bog eller avisen. Eller når man er på vej hjem fra arbejde for at lade op og være sammen med familien og vennerne. Dér er de oplevelser, som parken byder på, vigtige for både beboere og gæster. Og vi er meget stolte over at være blevet valgt til at udvikle området sammen med jer, sagde Jacob Kamp fra 1:1 Landskab i sin præsentationstale ved offentliggørelsen.

Drømme og visioner omsat
– Der er naturligvis elementer i forslaget, skal bearbejdes i den videre proces. Men med Plantagen, Plænen og Promenaden som de tre bærende elementer og forslaget om den spiselige park, har 1:1 Landskab fundet et grundlæggende greb, der på en fantastisk måde fortolker og omsætter netop de drømme og visioner, der var stillet som opdrag, understregede fagdommer landskabsarkitekt MAA Stine Poulsen ved pressemødet.

Lokal begejstring
Også formanden for Valby Lokaludvalg, Michael Fjeldsøe, der har været aktiv i bedømmelsesudvalget, udtrykker begejstring for vinderforslaget fra 1:1 Landskab:
– Vinderforslaget er meget stærkt. De har fundet enkle greb, der løser den stillede opgave rigtig godt. Og så er det en fornøjelse at arbejde sammen med en bygherre som FB Gruppen, der tydeligvis vil det samme som os i lokaludvalget. Det skal jo være en park ikke alene for Grønttorvets beboere, men for hele området og bydelen, understreger Michael Fjeldsøe og fortsætter:
– Det er jo helt unikt, at vi lige nu er ved at etablere to parker i Valby. Udover Grønttorvsparken er vi i gang med Kulbaneparken i området nord for Grønttorvet. Dermed får vi et stort, grønt strøg, man kan bevæge sig i.

Mere plads til mennesker
Ved præsentationen af vinderforslaget fortalte Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen om arbejdet med at udmønte den vedtagne masterplan for området til konkrete boligområder og grønne arealer.
– Grønttorvet har fokus på mennesker. Derfor vil vi i foråret 2017 fremsætte et forslag til lokalplantillæg, hvor masterplanen respekteres og foldes ud. Blandt andet med bedre byrum og parkering af bilerne i kældre, så de grønne og sanselige indtryk fremmes, understreger Hans-Bo Hyldig.

De første boliger på Grønttorvet vil være klar til indflytning i sommeren 2017. Arbejdet med at anlægge bydelens grønne hjerte forventes påbegyndt primo 2018. Udover 1:1 Landskab deltog også landskabsarkitektfirmaerne SLA, MASU Planning samt Bang & Linnet i den indbudte konkurrence.

Overborgmester besøgte Grønttorvet

Med 10.000 nye københavnere om året skal der flere boliger til. Et af de større byggeprojekter er omdannelsen af det historiske Grønttorv i Valby, der over de næste fem år forhandles til en helt ny grøn bydel med over 2.000 blandede boliger. Overborgmester Frank Jensen besøgte tirsdag Grønttorvet.

Indtil for få år siden var Grønttorvet i Valby stedet, hvor pærer og pastinakker blev pakket, og mønterne klirrede mellem de handlende. Sidste år flyttede grønthandlerne deres markedsaktiviteter til Høje-Tåstrup, og området er nu i gang med at blive omdannet til et helt nyt grønt boligkvarter.

Tirsdag besøgte Københavns overborgmester Frank Jensen (S) Grønttorvet, hvor projektudvikleren FB Gruppen A/S opfører flere end 2.000 boliger over de næste fem år.
– Hele filosofien omkring at skabe et grønt miljø og blandede boliger til rimelige priser, er det, vi efterstræber i København. Vi vokser med 10.000 indbyggere hvert år og oplever et stort pres på boligmarkedet. Derfor er det afgørende, at vi har fuld gang i boligbyggeriet – og at der også bliver bygget boliger, som almindelige indkomster kan betale, siger Frank Jensen.

Første andelsboliger i 10 år
Under besøget fik overborgmesteren blandt andet mulighed for at se en del af FB Gruppens nye andelsboliger, der står klar næste forår. Det er første gang i et årti, at der opføres nye andelsboliger i København.
– Andelsboliger er attraktive, fordi de åbner op for en gruppe borgere, der ellers har svært ved at komme ind på det private boligmarked i København. I disse år bygger vi rekordmange boliger. Men vi skal sikre, at det ikke kun bliver for folk med den helt store tegnebog. Sygeplejersker og skolelærere skal også have mulighed for at bo i København, siger Frank Jensen.

Han påpeger, at der i løbet af de kommende år vil blive bygget op mod 8.200 almene boliger i København, der netop har en husleje, hvor almindelige lønmodtagere kan være med. Over 200 af dem er planlagt til at ligge på Grønttorvet.

Grøn vision og plads til forskellighed
For FB Gruppens administrerende direktør Hans-Bo Hyldig ligger der en klar vision omkring beslutningen af at blande lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger.
– Grønttorvet får familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger. De bliver opført som lejligheder samt række- eller byhuse med små haver. I midten af området anlægger vi en spiselig park på 23.000 kvadratmeter, hvor dele af de gamle auktionshaller vil blive integreret for at hylde områdets historiske betydning. Og med visionen om underjordiske parkeringspladser bliver det en grøn bydel med plads til at leve, understreger Hans-Bo Hyldig.

Konstruktivt samarbejde med Københavns Kommune
Byggeriet på Grønttorvet blev påbegyndt august 2016 og er inddelt i delprojekter, der bliver startet op hver kvartal. De første boliger står færdige 1. juli i år. Næste byggeopstart vil være andelsboligerne, der påbegyndes i april og står færdige i foråret 2018.
– Det kræver et effektivt parløb i byggesagsbehandling mellem os som udvikler og kommunen som myndighed. Den har kommunen levet 100% op til. Det er vigtigt for os at overholde vores tidsplan 100 procent over for de kommende borgere. Vi har det første rejsegilde den 1. marts, og det sidste byggeri står klar ved udgangen af 2021. Så hvis Københavns Kommune fortsætter med at processe så effektivt som indtil nu, skal vi nok nå det, fastslår Hans-Bo Hyldig, der benyttede overborgmester Frank Jensens besøg til at kvittere for det gode samarbejde med kommunens forskellige forvaltninger.