• For at købe en p-andel på Grønttorvet skal du have folkeregisteradresse på Grønttorvet.
  • Vi finder en parkeringsplads til dig tættest muligt på din bolig.
  • Når du køber en p-andel bliver du automatisk medlem af et parkeringslaug – som varetager driften af anlægget.
  • Du betaler parkeringspladsen kontant og et løbende bidrag til drift, lys, varme og vicevært.
  • Du modtager et p-laugsbevis, som giver retten til en privat parkeringsplads – markeret RESERVERET
  • Din private parkeringsplads fremgår af P-laugsbeviset
  • Hvis du senere sælger P-andelen – indtræder den nye ejer i stedet for dig.

Pris for køb af fast nummereret P-plads:
Ordinær parkeringsplads: kr. 175.000

Sådan forløber dit køb af en parkeringsplads