Fakta A til Z

Bopælspligt

Alle lejligheder har bopælspligt og lejer skal derfor registrere sig på adressen i folkeregisteret. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden end der er beboelsesrum.

Cykelparkering

Skal ske i kælderen. Cykelparkering på terræn er ikke tilladt

Depotrum

Alle lejligheder har depotrum i kælderen (minimum 3 m2)

Dørtelefon

I alle lejligheder findes dørtelefon med kamera

Elevator

I alle opgange. Elevatoren kører også i kælderniveau.

Forbrugsafgifter

Vand og varme betales aconto via huslejeopkrævningen.

El betales direkte til forsyningsvirksomheden.

TV/internet betales direkte til udbyder.

Fællesfaciliteter

Haveanlæg med legeområde og to fælles væksthuse

Fælles tagterrasse med væksthus

Gulvvarme

Termostatstyret gulvvarme i alle rum med individuelle følere.

Gæsteparkering

Tidsbegrænset parkering i markerede p-båse på terræn, herudover i parkeringskælderen under Grønttorvsparken. Betaling på time-basis til One Park

Husdyr

Det er tilladt at holde hund eller kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.

Husorden

Fremsendes sammen med lejekontrakten.

Hårde hvidevarer

Alle hårde hvidevarer medfølger undtagen vaskemaskine og tørretumbler. Der er mulighed for at købe vaskemaskine og tørretumbler direkte fra leverandør. Der informeres om denne mulighed efter underskrift af lejekontrakt.  

Indbetaling ved kontrakt underskrift

Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler første måneds husleje inkl. aconto vand og varme.

Første mdr. husleje inkl. vand og varme dækker Ved indflytning
1. april 2019 Huslejen i perioden
1.4 til 30.4 2019
1. maj 2019 Huslejen i perioden
1.5 til 31.5 2019
1. juni 2019 Husleje i perioden
1.6 til 30.6 2019

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten

Indbetaling af depositum og forudbetalt husleje

En måned før indflytning indbetales 3 mdr. depositum og 1 mdr. forudbetalt leje (ekskl. aconto vand og varme)

Indflytning Betaling af depositum
og forudbetalt leje
1. april 2019 1. marts 2019
1. maj 2019 1. april 2019
1. juni 2019 1. maj 2019

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten

Depositum: Det beløb lejer stiller som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Overskydende beløb efter istandsættelse skal tilbagebetales til lejer. I øvrigt henvises til lejekontrakten.

Forudbetalt husleje: Den ene måneds forudbetalt husleje du indbetaler ved indflytningen er husleje der skal dække den sidste tid du bor i lejligheden. Når du opsiger lejligheden skal du ikke betale husleje i den sidste måned inden du flytter. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at udlejer kan nå at finde en anden lejer.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejligheden afleveres velvedligeholdt. Lejemålet er overtaget nymalet og med nye lakerede gulve. Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. Der udleveres vedligeholdelsesmanual til lejer ved indflytning.

Internet/TV

Lejlighederne er forberedt til tv og internet. Lejer opretter sig direkte hos YouSee. Signal ved indflytning. Lejer bestemmer efterfølgende tv-pakke og internet hastighed.

Lejekontrakt

Der kan maksimalt stå to navne på lejekontrakten.

Lejevilkår

 • Ved underskrift af lejekontrakt indbetales første måneds husleje inkl. aconto vand og varme – i modsat fald bortfalder lejeaftalen uden yderligere varsel.
 • En måned før indflytningsdatoen betales 3 måneders depositum og én måneds forudbetalt husleje ekskl. aconto vand og varme.
 • Husleje for kommende måned betales altid forud  
 • Det er tilladt at holde hund eller kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.  
 • Ubegrænset lejeperiode.
 • 9 måneders uopsigelighed
 • Nettoprisindeks reguleret husleje.
 • 3 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side.

Indflytning

Lejlighed nr. 1 til 26 = Rubinolavej 2 og 4

Lejlighed nr. 27 til 56 = Retortvej 37 og 39

Lejlighed nr. 57 til 68 = James Grievevej 1

1. april 2019
Lejlighed nr. 69 til 110 = James Grievevej 3, 5 og 7

Lejlighed nr. 111 til 133 = Paradisæblevej 44 og 46

1. maj 2019
Lejlighed nr. 134 til 154 = Paradisæblevej 40 og 42

Lejlighed nr. 155 til 180 = Rubinolavej 6, 8 og 10

1. juni 2019

Området

Grønttorvet er en ny grøn bydel under opførelse – derfor kan du opleve støj fra byggepladsen.

Parkering

Parkering kan ske i ejendommens parkeringskælder.

 • Såfremt p-pladsen lejes som del af boliglejekontrakten skal der betales kr. 800 pr. mdr.
  Bemærk: lejes en p-plads som en del af boligkontrakten kan P-pladsen IKKE opsiges, med mindre boliglejemålet opsiges.
 • Såfremt p-pladsen lejes på selvstændig lejekontrakt skal der betales kr. 900 pr. mdr.
  Bemærk: lejes en p-plads på en selvstændig kontrakt kan denne opsiges, selvom boliglejemålet fortsætter.

Vær opmærksom på: Hvis du efter udfærdigelse af boliglejekontrakten – ønsker at leje en parkeringsplads i p-kælderen under Rhododendron Hus – laves denne altid som en selvstændig lejekontrakt til kr. 900 pr. mdr.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt betales én måneds depositum
 • Leje for kommende måned betales altid forud
 • Første opkrævning indeholder således første månedsleje + én måneds depositum
 • Nettoprisindeks reguleret leje.
 • Én måneds opsigelsesvarsel fra lejers side

Det tilstræbes at finde en parkeringsplads i nærheden af din lejlighed.

Reservation, kontrakt og betaling

 • En lejlighed kan reserveres ved, at man udfylder og underskriver en reservationsblanket på den valgte, ledige lejlighed.
 • Senest 4 dage efter underskrift på reservationsblanketten fremsendes lejekontrakt.
 • Lejekontrakt skal være underskrevet senest 8 dage efter den er modtaget.
 • Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler første måneds husleje inkl. aconto vand og varme – lejeaftalen bortfalder uden yderligere varsel, hvis fristen ikke overholdes.

RKI

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI

Spørgsmål til lejekontrakt & betaling

Har du spørgsmål til lejekontrakten eller til betaling skal du kontakt DEAS pr. mail til admteam5@deas.dk eller finde din kontaktperson på følgebrevet som følger din lejekontrakt.

Underskrift

Alle lejekontrakter underskrives elektronisk ved hjælp af NemId.

Ventilation

Alle lejligheder er tilsluttet mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af luft via indblæsning i skabssokler eller gulvriste og udsugning via emhætte og loftventiler i badeværelse.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette faktablad og lejekontrakten er det altid lejekontraktens bestemmelser der er gældende.