Sådan forløber dit køb af en bolig i Astrantia Hus

 • En bolig kan reserveres ved, at du udfylder og underskriver en reservationsblanket på den valgte, ledige bolig.
 • Reservation er gældende, når sælger har bekræftet den.
 • Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter sælger har underskrevet den betingede købsaftale.
 • Udbetalingen på kr. 25.000 skal indbetales til Danbolig senest 6 hverdage efter den betingede købsaftale er underskrevet af sælger.
 • Senest 14 kalenderdage efter sælgers underskrift af den betingede købsaftale skal der stilles bankgaranti for restkøbesummen, alternativt kan beløbet deponeres.
 • Din bank skal straks sende en kopi af garantien til ah@fbgruppen.dk og sende original garantien til NVU 10 ApS, c/o FB Gruppen, Grønttorvet 6.1, 2500 Valby
 • Du får via tilvalgskontrakten mulighed for at sætte dit eget præg på din bolig. Du kan bl.a. ændre på køkkener, gulve og hårde hvidevarer
 • Tilvalgsmuligheder kan ses i vores showroom, Grønttorvet 6, 2500 Valby
 • Den tidligere stillede bankgaranti skal forhøjes med tilvalgsbeløbet – alternativt kan tilvalgsbeløbet deponeres.
 • Du vil i løbet af byggeprocessen blive inviteret til en ”køber eftermiddag/aften”, hvor sælger vil fortælle om byggeriet og du kan møde dine nye naboer.
 • 2-3 uger inden du skal overtage din bolig – vil du og din byggesagkyndige blive inviteret til en før-gennemgang af boligen, således at eventuelle mangler så vidt muligt er udbedret forud for afleveringen af din bolig til dig.
 • I forbindelse med du overtager din bolig og får nøglen – erstattes din bankgaranti af betaling af restkøbesummen.