Henover resten af året og starten af 2022 vil Retortvej være præget af forskellige anlægs- og vejarbejde, som bl.a. skal gøre strækning mere sikker for gående og cyklister.

Arbejdet vil bl.a. omfatte:

  • Cykelstier fra Ingrid Marievej til Værkstedsvej på begge sider af Retortvej
  • Lyskryds på Retortvej ud for James Grievevej
  • Plantning af træer
  • Etablering af midterheller
  • busstoppested ved Degneæblevej

I hele anlægsperioden vil bussen i retning mod Vigerslev Allé blive omlagt. Den vil køre ad Vigerslev Allé indtil Kulbanevej åbner, hvorefter den vil køre ad Kulbanevej. Retortvej ensrettes desuden fra Vigerslev Allé mod Folehaven i anlægsperioden.

Læs mere om anlægsarbejdet her.