Fakta A til Z

Bopælspligt

Alle lejligheder har bopælspligt og lejer skal derfor registrere sig på adressen i folkeregisteret. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden end der er beboelsesrum.

Cykelparkering

Skal ske i kælderen. Cykelparkering på terræn er ikke tilladt. Ladcykler skal parkeres i bil P-kælderen.

Daginstitutioner

Mosteriet: Syren Hus nabo. Integreret institution – forventes åben foråret 2021

Æblekassen: Integreret institution beliggende ved Grønttorvsparken (paradisæblevej 39) – åbnet i september 2019.

Depotrum

Alle lejligheder har aflåst depotrum i opvarmet kælder (minimum 3 m2)

Dørtelefon

I alle lejligheder findes dørtelefon med kamera

Elevator

I alle opgange. Elevatoren kører også i kælderniveau.

Forbrugsafgifter

Vand og varme betales aconto via huslejeopkrævningen.

El betales direkte til forsyningsvirksomheden.

TV/internet betales direkte til udbyder.

Fællesfaciliteter

Haveanlæg med flere fælles terrasser og adgang til daginstitutionen Mosteriets store legeplads efter lukketid.

Fælles tagterrasse i to etager med væksthuse og legeområde for de mindste. Adgang sker via opgangene Elstarvej 9 og Løgæblevej 4 med trappe eller elevator.

Fælleslokaler

Alle fælles lokaler på Grønttorvet driftes af Grundejerforeningen Grønttorvet og alle beboere kan benytte disse lokaler.

Grill

Kun el-grill er tilladt.

Gulvvarme

Termostatstyret gulvvarme i alle rum med individuelle følere.

Gæsteparkering

Tidsbegrænset parkering i markerede p-båse på terræn, herudover i parkeringskælderen under Grønttorvsparken. Betaling på time-basis. Se skiltning.

Husdyr

Det er tilladt at holde hund eller kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.

Husorden

Fremsendes sammen med lejekontrakten.

Hårde hvidevarer

Alle hårde hvidevarer medfølger undtagen vaskemaskine og tørretumbler. Der er mulighed for at købe vaskemaskine og tørretumbler direkte fra leverandør. Der informeres om denne mulighed efter underskrift af lejekontrakt.

Indbetaling ved kontrakt underskrift

Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler første måneds husleje inkl. aconto vand og varme. (udlejers sikkerhed for at reservationen er gældende)

Første mdr. husleje inkl. vand og varme dækker Ved indflytning
1. september 2020 Huslejen i perioden
1.9 til 30.9 2020
1. oktober 2020 Huslejen i perioden
1.10 til 31.10 2020
1. december 2020 Husleje i perioden
1.12 til 31.12 2020

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten

Indbetaling af depositum og forudbetalt husleje

En måned før indflytning indbetales 3 mdr. depositum og 1 mdr. forudbetalt leje (ekskl. aconto vand og varme).

Indflytning Betaling af depositum
og forudbetalt leje
1. september 2020 1. august 2020
1. oktober 2020 1. september 2020
1. december 2020 1. november 2020

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten

Depositum: Det beløb lejer stiller som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Overskydende beløb efter istandsættelse skal tilbagebetales til lejer. I øvrigt henvises til lejekontrakten.

Forudbetalt husleje: Den ene måneds forudbetalt husleje du indbetaler ved indflytningen er husleje der skal dække den sidste tid du bor i lejligheden. Når du opsiger lejligheden skal du ikke betale husleje i den sidste måned inden du flytter. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at udlejer kan nå at finde en anden lejer.

Indkøb

Lidl – Torveporten 8

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejligheden afleveres velvedligeholdt. Lejemålet er overtaget nymalet og med nye lakerede gulve. Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. Der udleveres vedligeholdelsesmanual til lejer ved indflytning.

Internet/TV

Lejlighederne er forberedt til tv og internet. Lejer opretter sig direkte hos YouSee ved indflytning. Signal ved indflytning. Lejer bestemmer efterfølgende tv-pakke og internet hastighed.

Lejekontrakt

Der kan maksimalt stå to navne på lejekontrakten.

Lejevilkår

 • Ved underskrift af lejekontrakt indbetales første måneds husleje inkl. aconto vand og varme – i modsat fald bortfalder lejeaftalen uden yderligere varsel.
 • En måned før indflytningsdatoen betales 3 måneders depositum og én måneds forudbetalt husleje ekskl. aconto vand og varme.
 • Husleje for kommende måned betales altid forud
 • Det er tilladt at holde hund eller kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.
 • Ubegrænset lejeperiode.
 • 9 måneders uopsigelighed
 • Nettoprisindeks reguleret husleje.

3 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side.

Indflytning

Adresse Indflytningsdato
Lejlighed nr. 121 til 158 = Elstarvej 5-9

Lejlighed nr. 108 til 120 = Løgæblevej 8

1. september 2020
Lejlighed nr. 82-107 = Løgæblevej 2-6

Lejlighed nr. 47 til 81 = Ingrid Marievej 16-18

1. oktober 2020
Lejlighed nr. 1 til 46 = Ingrid Marievej 8-14 1. december 2020

Miljøstation – affald

Vi sorterer affald jf. gældende regler fra Københavns Kommune. Bl.a. bio, papir, pap, plast, metal og glas. Der findes i kælderen  to affaldsrum. I bil parkeringskælderen findes affaldssug.

Offentlig Transport

Tæt på Vigerslev Allé St. og Ny Ellebjerg St. – som er et trafikalt knudepunkt med fjern- og regionaltog,  S-tog og fra 2024 også en metro.

Området – GRØNTTORVET

Grønttorvet er en ny grøn bydel under opførelse – derfor kan du opleve støj fra byggepladsen.

Her bygges i alt 3.000 ejer-, andels- og ejerboliger. Bydelen er centreret om den 23.000 kvm store Grønttorvspark, hvor frugttræer, spisehus, orangeri, spejlbassin og integreret daginstitution vil skabe et frirum til beboere i alle aldre. Hele området er udbygget med udgangen af 2022.

Parkering

Parkering kan ske i ejendommens parkeringskælder.

 • 120 p-pladser heraf 5 p-pladser med el-lader
 • Såfremt p-pladsen lejes som del af boliglejekontrakten skal der betales kr. 800 pr. mdr.
  Bemærk: lejes en p-plads som en del af boligkontrakten kan P-pladsen IKKE opsiges, med mindre boliglejemålet opsiges.
 • Såfremt p-pladsen lejes på selvstændig lejekontrakt skal der betales kr. 900 pr. mdr.
  Bemærk: lejes en p-plads på en selvstændig kontrakt kan denne opsiges, selvom boliglejemålet fortsætter.

Vær opmærksom på: Hvis du efter udfærdigelse af boliglejekontrakten – ønsker at leje en parkeringsplads i p-kælderen under Syren Hus – laves denne altid som en selvstændig lejekontrakt til kr. 900 pr. mdr.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt betales én måneds depositum
 • Leje for kommende måned betales altid forud
 • Første opkrævning indeholder således første månedsleje + én måneds depositum
 • Nettoprisindeks reguleret leje.
 • Én måneds opsigelsesvarsel fra lejers side

Det tilstræbes at finde en parkeringsplads i nærheden af din lejlighed.

Reservation, kontrakt og betaling

 • En lejlighed kan reserveres ved, at man udfylder og underskriver en reservationsblanket på den valgte, ledige lejlighed.
 • Senest 3 dage efter underskrift på reservationsblanketten fremsendes lejekontrakt.
 • Lejekontrakt skal være underskrevet senest 3 dage efter den er modtaget.
 • Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler første måneds husleje inkl. aconto vand og varme – lejeaftalen bortfalder uden yderligere varsel, hvis fristen ikke overholdes.

RKI

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI

Skole

Skoledistrikt er Lykkebo Skolen. Københavns Kommune opfører en ny skole på det grønne areal ved Torveporten/Gl. Køge Landevej i 2026.

Solceller

Placeret på tagfladen ved Ingrid Marievej 14 og 16.

Spørgsmål til lejekontrakt & betaling

Har du spørgsmål til lejekontrakten eller til betaling skal du kontakt DEAS pr. mail til admteam5@deas.dk eller finde din kontaktperson på følgebrevet som følger din lejekontrakt.

Underskrift

Alle lejekontrakter underskrives elektronisk ved hjælp af NemId.

Ventilation

Alle lejligheder er tilsluttet mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af luft via indblæsning i skabssokler eller gulvriste og udsugning via emhætte og loftventiler i badeværelse.

Væksthus og havelaug

Der stilles en konsulent til rådighed med ”kom godt i gang”. Dette sker, når alle er flyttet ind i Syren Hus, og vækstsæsonen er i gang.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette faktablad og lejekontrakten er det altid lejekontraktens bestemmelser der er gældende.