Parkering

Grønttorvets

Grønttorvsparkens Parkeringskælder

Centralt under Grønttorvsparkens sydlige halvdel opføres én stor parkeringskælder med tilkørselsramper fra Paradisæblevej. Parkeringskælderen betjener hovedsagelig de sydlige og sydvestlige bebyggelser på Grønttorvet.