Arkitektur med attitude

Fortid og fremtid er forenet i det arkitektoniske udtryk på bygningerne på Grønttorvet. Varierende facadeudtryk og gennemtænkte detaljer går igen på alle bygninger, uanset om det er leje, andel eller eje. Her er det visuelle udtryk i fokus og samspillet mellem de enkelte bygningers arkitektur sikrer, at bydelen helhedsudtryk forbliver balanceret og synkroniseret.

Flere af bydelens arkitekter har fundet inspiration i områdets rige historie, som tager udgangspunkt i det Gamle Grønttorvs betydning for den Københavnske, sjællandske og sydsvenske handel med frugt, grønt og blomster. De grønne værdier er videreført både i områdets fremtidige DNA, men også det arkitektoniske indtryk, man får som beboer eller besøgende. Udformningen af bygningerne, valg af vinduer og farvevalg af mursten er alle med til at skabe genkendelighed samt føre den industrielle og grønne historie videre til den næste generation.

Grøn arkitektur

På flere af bygningernes facader er beplantning tænkt i arkitekturen. Kigger man op på Amaryllis Hus’ tårn, som tårner sig 15 etager over den overfor liggende Grønttorvsparken, vil man se, hvordan de smukke, grønne planterne slynger sig ned af facaden fra plantekasserne – helt op til tårnets øverste etager. Den grønne facade skaber et organisk udtryk, der komplementerer Amaryllis Hus’ gule og lyse murstenfacade i håndstrøgne tegl.

Kigger man henover bydelen fra et af tagterrasserne, får man udsyn til de grønne, miljøvenlige tage, som præger alle bygninger. Udover at være smukke at kigge på, er de grønne tage også med til at aflaste kloaksystemet, da planterne optager store dele af regnvandet.

Industrielle indtryk fra fortidens DNA

Arkitekttegnestuen Årstiderne Arkitekter står bag Lathyrus Hus’ industrielle ydre, hvor inspirationen er fundet i områdets historie og den nærliggende Værkstedsbyen. Den smukke bygning kan genkendes på de vogngrønne vinduer og altaner, som fremstår endnu smukkere, når man ser dem i forbindelse med det varierende facadeudtryk, som er skabt gennem varierende detaljer i facaden – heriblandt fugefarve og tilbagetrækninger af facaden mm. De industrielle elementer kommer især til udtryk, når man ser bygningen i sin helhed.

Arkitektur, som får dig til at stoppe op

Iris Hus er nok en af de arkitektonisk smukke bygninger på Grønttorvet, hvor i sær facaden har fået ekstra kærlighed. Bygningen skifter karakter, alt efter om du betragter den på afstand eller står helt tæt på. Som helhed står Iris Hus stilfuldt og afdæmpet, men går du tættere på, får du øje på de mange detaljer i facadeudtrykket, der gør Iris Hus genkendelig.

Det er facadearkitekterne TRANSFORM, der har designet den unikke facade på Iris Hus. De har valgt murværk med Engelsk Forbandt i varierende mørke og lyse mursten. Den krævende mureteknik løber hele vejen op ad det 15 etagers høje tårn, mens stueetagen, altanerne og vinduerne mures med en mørk nuance, som binder helheden harmonisk sammen.